Receptacle Interlocked with Switchand Plug    DRCS, DPG Series  E3/ 4

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Explosion Proof switches and plugs

Receptacle Interlocked with Switch and Plug , DRCS and DPG Series

เต้ารับ  DRCS  และปลั๊ก DPG ชนิดป้องกันการระเบิดใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์แบบพกพา

  • ได้รับการออกแบบสำหรับบริเวณอันตราย  โซน  1,2 และโซน  21, 22
  • ระดับการป้องกันฝุ่น / น้ำ (IP66)
  • กระแสสูงสุด  63 แอมป์

      DATA SHEET