Receptacle Interlocked with Switchand Plug  DRCS, DPG Series (E3/4)

คุณสมบัติสินค้า:

Receptacle Interlocked with Switch and Plug , DRCS and DPG Series

เต้ารับ  DRCS  และปลั๊ก DPG ชนิดป้องกันการระเบิดใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์แบบพกพา

  • ได้รับการออกแบบสำหรับบริเวณอันตราย  โซน  1,2 และโซน  21, 22
  • ระดับการป้องกันฝุ่น / น้ำ (IP66)
  • กระแสสูงสุด  63 แอมป์
  • Explosion Proof

      DATA SHEET