TẦM NHÌN / SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

 

   TẦM NHÌN

Là nhà sản xuất thiết bị điện phòng nổ dẫn đầu Asean đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và dịch vụ hoàn hảo.


   NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  C - Thử thách & Thay đổi
  K -  Kaizen & Đổi mới
  G - Đi & Xem & Giải quyết
  R -  Tôn trọng & Tin cậy
  T -  Tinh thần làm việc nhóm


   SỨ MỆNH

   Sản xuất Thiết bị Chống Cháy nổ đã nhận được tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với trách nhiệm về sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối.
   Tiếp tục với chuyên môn trong sản xuất và tiếp thị để tự hào phục vụ khách hàng.
   Giới thiệu công nghệ mới trong các công cụ và máy móc để cải tiến liên tục bằng cách tập trung vào nghiên cứu và phát triển.
   Tập trung vào sự xuất sắc trong bán hàng và dịch vụ để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy