Do not close. Please wait...
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จํากัด

71/53 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

CONTACT US

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

71/53 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  8.00 น. - 17.00 น.

   โทรศัพท์ : 089-888-5088 |  0-2434-3688
   อีเมล : info@alloyindustry.com
   ฝ่ายขายในประเทศ: sales@alloyindustry.com
   ฝ่ายขายต่างประเทศ : export@alloyindustry.com
   ​ฝ่ายบริการด้านเทคนิค : techsupport@alloyindustry.com
   Line Official : @alloyindustry