รับการ Audit จากสถาบัน PTB ประเทศเยอรมันนี

3457 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับการ Audit จากสถาบัน PTB ประเทศเยอรมันนี

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ได้รับการตรวจสอบระบบคุณภาพ และมาตราฐานการผลิตอุปกรณ์กันระเบิด จากผู้เชี่ยวชาญทดสอบอุปกรณ์กันระเบิด จากสถาบันรัฐบาล PTB ประเทศเยอรมันนี ในปี 2562