ทางบริษัท ได้รับรางวัล การบริหารธุรกิจสู่สากล Global SME Award

84 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทางบริษัท ได้รับรางวัล การบริหารธุรกิจสู่สากล Global SME Award

     บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตและส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดในปัจจุบัน ทางบริษัทภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้สร้างชื่อเสียงสินค้าไทยไประดับโลก จนได้รับรางวัล “The Prime Minister's Small and Medium Industry Award (Global SME)” ในปีพ.ศ. 2564 รางวัลดังกล่าวเป็นการรับรองคุณภาพมาตราฐานการผลิตและส่งออก การมุ่งเน้นบริหารธุรกิจสู่สากล ส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดโลก

ทางอัลลอยยืนยันที่จะขยายฐานอุปกรณ์กันระเบิดไปทุกทวีปทั่วโลก เพื่อสร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศไทย เราสัญญาที่จะไม่หยุดยั่งในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดในประเทศ และตลาดโลก