Terminal Box, TBE1 Series

คุณสมบัติสินค้า:

Terminal Box, TBE1 Series

กล่องเทอร์มินัลชนิดป้องกันการระเบิดแบบ  / รุ่น TBE1สำหรับเป็นจุดต่อสายไฟขนาด 0.5-6.0 mm.2

  •        ใช้งานในบริเวณอันตราย Zone 1, 2 และ Zone 21, 22
  •        ระดับการป้องกันฝุ่น/น้ำ (IP66)
  •        สัญลักษณ์การป้องกัน : Ex e II T6/T5, Ex tD A21 IP66 T85oC/ T100oC
  • Explosion proof    DATA SHEET