Explosion Proof

"Hợp kim" Thiết bị chống cháy nổ được thiết kế và chế tạo để ngăn chặn sự bắt lửa của các vật liệu nguy hiểm trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao, chẳng hạn như trong các cơ sở dầu khí, nhà máy hóa chất và các khu vực làm việc nguy hiểm khác.

DCT1

0

฿0 ฿0
 

 

ANTE Series

Antenna Barrier (SMA Connector)

0

฿0 ฿0
 

 

DNP

0

฿0 ฿0
 

 

DCT1DE, JBE3B

0

฿0 ฿0
 

 

DCT1D

0

฿0 ฿0
 

 

DRCS, DPG

0

฿0 ฿0
 

 

Ceiling Saddles for Conduit Support, VH Series

0

฿0 ฿0
 

 

Fixture Hanger, DCH Series

0

฿0 ฿0
 

 

Flexible Cushion Fixture Hanger, ECH Series

0

฿0 ฿0
 

 

Fixture Hanger, EBH Series

0

฿0 ฿0
 

 

PG1

0

฿0 ฿0
 

 

CL, CLB

0

฿0 ฿0
 

 

DDF

0

฿0 ฿0
 

 

DFC

0

฿0 ฿0
 

 

SCFR

0

฿0 ฿0
 

 

SCF

0

฿0 ฿0
 

 

DYS, DYK, DYD

0

฿0 ฿0
 

 

DUN, DUNL

0

฿0 ฿0
 

 

DRH, DAT

0

฿0 ฿0
 

 

DSP

0

฿0 ฿0
 

 

Accessories for Cable Glands

0

฿0 ฿0
 

 

DCB

0

฿0 ฿0
 

 

DNAFB

0

฿0 ฿0
 

 

DNAB

0

฿0 ฿0
 

 

WCT2

0

฿0 ฿0
 

 

CTE2

0

฿0 ฿0
 

 

DCU

0

฿0 ฿0
 

 

IIC

0

฿0 ฿0
 

 

DACB

0

฿0 ฿0
 

 

WJB

0

฿0 ฿0
 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy